Velkommen!

Vi tror på optimalisering og hensiktsmessig oppgavefordeling.

Når du har behov for avlastning og hjelp, bistår vi med profesjonell, fleksibel og strukturert assistanse ved utføring av din bedrifts støttefunksjoner.  

 

line logo H-15 sort

Opplever du ofte at tiden ikke strekker til?

Få den hjelpen du trenger, akkurat når du trenger det.

Din VA tilbyr kontor- og administrasjonsassistanse, prosjektkoordinger i forbindelse med event og arrangement, samt veiledning ved idé- og konseptutvikling.