En Virtuell Assistent (vanligvis forkortet VA) er en selvstendig næringsdrivende som gir                                                     profesjonell administrativteknisk og kreativ bistand til kunder eksternt fra et hjemmekontor.

Det er så klart mange ulike grunner til å benytte seg av en selvstendig næringsdrivende som jobber på prosjektbasis.
Under har jeg satt opp noen enkle punkter som jeg vil si er de størst fordelene ved å benytte seg av mine VA tjenester.

  • Det å benytte seg av mine tjenester som virtuell assistent sparer oppdragsgiver for mye forpliktelser og ekstraarbeid med tanke på at man går utenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansettelsesforhold, og heller ikke står ansvarlig for å betale arbeidsgiveravgift eller andre avgifter knyttet til ansettelse.
  • Det å benytte seg av mine tjenester som virtuell assistent legger også mindre langtidspress for oppdragsgiver da man løper en lav risiko med tanke på potensielle svingninger i markedet som påvirker behovet for assistanse.
  • Ved å benytte seg av mine tjenester som virtuell assistent unngår oppdragsgiver også logistiske utfordringer som ekstra kontorplass, utstyr eller materiell, da en virtuell assistent er ansvarlig for og benytter seg av egne ressurser.

 

En virtuell assistent hjelper DEG med det du måtte ha behov for,

slik at DU kan fortsette å fokusere på kjerneoppgavene i din virksomhet!