En Virtuell Assistent (vanligvis forkortet VA) er en selvstendig næringsdrivende som gir                                                     profesjonell administrativteknisk og kreativ bistand til kunder eksternt fra et hjemmekontor.

En virtuell assistent kan sammenlignes med en personlig assistent, sekretær og en “høyre hånd”, hvor målet er å fungere som en støttespiller og bidra til utføring av bedriftens støttefunksjoner.

Det er flere gode grunner til å benytte seg av en virtuell assistent på prosjektbasis.
Under har jeg satt opp noen enkle punkter som jeg vil si er de største fordelene ved å benytte seg av mine VA tjenester.

 

  • Du som oppdragsgiver løper en lav risiko når du inngår en avtale med en virtuell assistent med tanke på potensielle svingninger i markedet som påvirker behovet for assistanse. Hvert oppdrag er tilpasset dine behov, både hva angår oppgavenes art og omfang.
  • Det å benytte seg av mine tjenester som virtuell assistent sparer deg som oppdragsgiver for mye forpliktelser og ekstraarbeid. Man unngår Arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansettelsesforhold, og står dermed ikke ansvarlig for å betale arbeidsgiveravgift eller andre avgifter knyttet til ansettelse.
  • Ved å benytte seg av mine tjenester som virtuell assistent unngår du som oppdragsgiver også logistiske utfordringer som ekstra kontorplass, utstyr eller materiell. En virtuell assistent er ansvarlig for og benytter seg av egne ressurser.

 

Din VA hjelper DEG med det du måtte ha behov for,

slik at DU kan fortsette å fokusere på kjerneoppgavene i din virksomhet!