Mitt navn er Line Dobrowen. Jeg er utdannet Interiørdesigner og har en BA i organisasjon og ledelse, med spesialisering innen HR og prosjektledelse. Jeg er en kreativ ekstrovert som kontinuerlig streber etter ny kunnskap og etter å bli bedre i det jeg gjør. I midt arbeid er jeg observant; fleksibel; effektiv og strukturert. Jeg er meget tilpasningsdyktig og besitter en sterk analytisk kapasitet. Ved oppstart av nytt kundeforhold og inngåelse av nye oppdrag er det viktig for meg å sette av god tid til forarbeid og grundig research for å kunne forstå min klients behov og videre finne best mulig måte å møte disse behovene, med en bærekraftig og langsiktig tilnærming. Jeg har utstrakt erfaring med prosjektbasert arbeid – av både administrativ og kreativ art, innenfor en rekke ulike bransjer.
Jeg tilbyr kombinerte konsulenttjenester, til små og mellomstore bedrifter, som Virtuell Assistent. Min typiske kunde er som nevnt små og mellomstore bedrifter, samt andre selvstendige næringsdrivende. Et eksempel er unge entrepenører med nyoppstartede foretak, som hverken ønsker eller har mulighet til å ansette en ekstra person i fast stilling, men som allikevel ser et behov for periodisk eller kontinuerlig avlastning av ulik art og omfang. Hver eneste avtale mellom kunde og undertegnede er unik. Det vil si at vi i dialog spesialtilpasser oppdraget og avtalen etter behov, i forhold til arbeidsoppgaver, omfang og tidsperspektiv. Fleksbilitet og spesialtilpassede løsninger er selve essensen i det å benytte seg av en Virtuell Assistent.