Din VA ble etablert høsten 2012 med det formål å tilby en tjeneste til små og mellomstore bedrifter i Norge, som ikke ønsker eller er i stand til å benytte seg av den tradisjonelle ansettelsesformen.

Som virtuell assistent (VA) tilbyr jeg kontor- og administrasjonsassistanse til bedrifter som befinner seg i en form for endringsprosess, det være seg planlagte eller uplanlagte, hvor behovet for ekstra hjelp og avlastning melder seg.
Jeg tilbyr samtidig prosjektkoordinering i forbindelse med event og arrangement, samt veiledning ved idé- og konseptutvikling til andre gründere i oppstartsfasen.

Jeg fungerer best som kaospilot med logistikkhåndtering og koordinering av ulike ressurser og interessenter, hvor målet er å skape orden og struktur, og fremme bærekraftig vekst.

Ansettelsesprosesser er ofte tunge og tidkrevende, og det bør ligge en grundig risikovurdering bak avgjørelsen å ansette. Nyansettelser kan derfor virke skremmende for mange og noe mange forsøker å utsette.
Dette fører dessverre ofte til at de menneskelige ressursene som allerede er i bedriften blir sittende med ansvar for en del støttefunksjoner og tilhørende oppgaver de kanskje hverken ønsker å sitte med, ei heller besitter god kompetanse på.
Å få inn en virtuell assistent på oppdrag, spesialtilpasset kundens behov, til å bistå med disse støttefunksjonene er et svært godt lav-risiko alternativ. Dette gir de menneskelige ressursene i bedriften tid og mulighet til å fokusere på oppgaver direkte tilknyttet bedriftens kjerneoppgaver – det de er best på!

Arbeidsforholdet mellom oppdragsgiver og Din VA som oppdragstaker er svært fleksibelt og skreddersys etter hver enkelt kundes behov og varierer derfor svært i både art, omfang og varighet.