Lurer du på hvilken konkret verdi dette har for DEG?

Under finner du mitt verdiløfte til deg, dersom du benytter deg av meg som DIN personlige Virtuelle Assistent

  • ”Getting the job done!”

Det arbeidet som stadig vekk blir skjøvet til side og nedprioritert til tross for dets betydning, som ligger der i underbevisstheten som et irritasjonsmoment og gir dårlig samvittighet, blir nå endelig tatt tak i!

  • Avlastning

Når noen andre tar seg av støtteoppgavene, får du mer tid til å konsentrere deg om din virksomhets kjerneoppgaver, eller mer tid til familie og fritid, alt ettersom ønske og behov!

  • Fleksibilitet

En VA er fleksibel på både arbeidsmengde og trenger ikke nødvendigvis å følge ordinær arbeidstid. Dette spesialtilpasses til DITT behov, i dialog mellom deg og din personlige VA.

  • Bekvemmelighet

Din VA er der når DU trenger det! Uavhengig om du har et kontinuerlig eller sporadisk behov, kan du være sikker på at når behovet oppstår er din personlige VA der for å yte service av ypperste klasse! Din VA utfører de oppgavene du tidligere har følt at du har kastet bort tiden din på, og som har stjålet den tiden du egentlig burde brukt på din virksomhets kjerneoppgaver.

  • Kost/nytte – kroner og øre

Din personlige VA fakturerer på timer, etter avtale med deg, og benytter seg av egne nøkkelressurser og virkemidler.

Dette betyr at du ikke trenger å bruke hverken tid eller penger på å skaffe til veie kontorplass, maskinvare og annen kontorrekvisita, da en VA er selvforsynt.

En VA er kostnadsbesparende da du unngår alt av ansattavgifter og administrasjon som utbetaling av lønn, forsikringer, goder og bonus til ansatte, utbetalinger ved permisjon, sykefravær og lignende – Din personlige VA er kun betalt for den tiden hun faktisk jobber!